Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Titlul proiectului „Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor şi elevilor din domeniile Geografie şi Educaţie Fizică şi Sport

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Contract POSDRU/161/2.1/G/133169


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Investeşte în

O A M E N I

„Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor şi elevilor din domeniile Geografie şi Educaţie Fizică şi Sport”

POSDRU/161/2.1/G/133169


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

ROMÂNIA

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Str. Universităţii, nr. 1, 410087, Oradea

Tel. 0259 408 431

Fax: 0259 467 642

E-mail: rectorat@uoradea.ro
Pagina principală

Prezentare proiect

Obiectivele proiectului

Echipa proiectului

Activităţile proiectului

Rezultatele proiectului

Indicatorii proiectului

Grupul ţintă

Media

Evenimente

Galerie foto

ContactPagina principalăID 133169

Titlul proiectului: „Facilitarea tranziţiei de la şcoală la viaţa activă a studenţilor şi elevilor din                                             domeniile Geografie şi Educaţie Fizică şi Sport”

Beneficiar: Universitatea din Oradea

Partener:  Liceul cu Program Sportiv „Bihorul" din Oradea

Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”

Contract POSDRU/161/2.1/G/133169“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de

Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro”.mentenanţă şi design:

HERMAN Grigore Vasile grigoreherman@yahoo.com
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI


Fondul Social European

POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale

2007-2013


OIPOSDRU

UNIVERSITATEA DIN ORADEA