Facultatea de Geografie, Turism şi Sport

str. Universităţii nr. 1, 410087 Oradea, jud. Bihor, Romania

Decanat: Corp C, etaj 1, sala C131, Tel: 0259-408124

Secretariat: Corp C, etaj 1, sala C110, Tel: 0259-408419, Fax: 0259-408428

web site: http://geografie-uoradea.ro/geografie_turism_si_sport/GTS.htm

 


Facultatea de Geografie, Turism şi Sport