ADMITERE 2018

 

PROGRAMARE EXAMENE

 

Tabel nominal cu studenții care solicită locuri în taberele studențești de vară 2018

 

Tabel nominal final cuprinzând studenții bursieri în anul univ. 2017/2018, sem. II

 

TABERE STUDENȚEȘTI 2018

 

ANUNȚ-prelungire perioada de inscriere pentru tabăra de vară

 

FINALIZARE STUDII

 

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017/2018

 

 

 

PREZENTARE GENERALĂ

 

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport are drept obiectiv formarea de specialişti cu pregătire superioară în domeniile Geografie, Ştiinţa Mediului, Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie, în concordanţă cu cerinţele pieţei. Paleta oportunităţilor profesionale pe care le vizează specializările facultăţii include profesii ce acoperă învăţământul (cadre didactice în învăţământul general şi universitar), specialişti în mediu (analişti de mediu), agenţi de turism (analist), agenţi în planificare teritorială (analist), antrenori şi kinetoterapeuţi.

 

Principala misiune a Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport este aceea de a pregăti viitori specialişti în concordanţă cu specializările domeniilor Geografie şi Ştiinţa Mediului, Educaţiei Fizice, Sportului şi Kinetoterapiei, incluzând discipline corespunzătoare standardelor didactice şi formativ-profesionale specifice, specialişti a căror competenţă să corespundă atât activităţilor de cercetare şi didactice de bază, cât şi a celor impuse de domenii cu caracter interdisciplinar.

 

Facultatea are în structura sa două departamente: Departamentul de Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului, Departamentul de Educaţie Fizică, Sport şi Kinetoterapie şi Şcoala Doctorală de Geografie

 

În cadrul Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport direcţiile de cercetare sunt date de competenţele pe care cadrele didactice le au, orientările fiind spre studii fizico-geografice, studii de geografie regională, de geografia populaţiei şi geodemografie, de geografie politică, turism, studii climatice şi bioclimatice şi studii hidrologice, precum şi studiilor pe direcţiile educaţiei fizice şi sportului la diferite categorii de populaţie (copii, elevi şi studenţi, vârstnici) şi eşaloane de performanţă sportivă (copii, juniori şi seniori), ale activităţilor motrice adaptate şi studiilor de kinetoterapie pe diferite afecţiuni.

 

PLANUL STRATEGIC de DEZVOLTARE al Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport

 

PLANUL OPERAŢIONAL pe anul 2018 al Facultăţii de Geografie, Turism şi Sport

Facultatea de Geografie, Turism şi Sport