STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

Domeniul de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

    Specializarea: Educaţie fizică şi sportivă - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2012-2013
                            Sport și performanță motrică - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016

 

Domeniul de licenţă: GEOGRAFIE

    Specializări: Geografia turismului - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012
                         Geografia turismului (în limba engleză) - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2012-2013
                         Geografie - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2011-2012
                         Planificare teritorială - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013, 2011-2012

 

Domeniul de licenţă: ȘTIINȚA MEDIULUI

    Specializarea: Știința mediului - Plan de învăţământ: 2017-2018

 

Domeniul de licenţă: KINETOTERAPIE

    Specializări: Kinetoterapie şi motricitate specială - Plan de învăţământ și Fișa disciplinei: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013
                          Kinetoterapie şi motricitate specială (în limba engleză) - Plan de învăţământ: 2017-2018

 

 

STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

 

Domeniul de masterat: ȘTIINȚA SPORTULUI ȘI EDUCAȚIEI FIZICE

    Specializări: Educaţie fizică şi antrenament sportiv - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2012-2013
                         Kinetoterapie în reeducare funcţională - Plan de învăţământ și Fișa disciplinei: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2012-2013

 

Domeniul de masterat: GEOGRAFIE

   Specializări: Gestiune şi amenajare turistică - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2012-2013
                        Gestiunea şi planificarea teritoriului asistată de GIS - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013
                        Tourism management and planning (în limba engleză) - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014, 2012-2013

 

Domeniul de masterat: ȘTIINȚA MEDIULUI

   Specializarea: Gestiunea, evaluarea, conservarea și protecția mediului - Plan de învăţământ: 2017-2018, 2016-2017, 2015-2016, 2014-2015

 

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

 

ŞCOALA DOCTORALĂ DE GEOGRAFIEFacultatea de Geografie, Turism şi Sport